Bazis Grupacija Građevinski centar Bazis Bazis Grupa Bazis rent Bazis inženjering Bazis Event Media
 
o Bazis grupi
HONDA
KAESER
CASE
 
clear

O Bazis grupi

Bazis grupa je jedna on najstarijih članica grupacije Bazis, osnovana 2000. godine.

Prateći razvoj ostalih poslovnih segmenata, postaje osnovni oslonac i podrška kroz konsalting, koordinaciju finansijskog poslovanja, HR menadžment.

Pored ove primarne delatnosti ona zastupa i dva izuzetno pozicionirana brenda, industrijski program Honda i kompresore Kaeser.

Sa sektorom post - prodaje, nabavkom rezervnih delova i servisiranje, Bazis grupa želi u potpunosti da omogući dugoročno korišćenje njenih proizvoda.


BAZIČNI ELEMENT ..... USPEŠNIH GRADITELJA

 
 
 
 

All rights reserved © Copyright by Bazis, 2007. | design by esd